Σιωπηλά

Το βλέμμα στίγμα
να φεύγει λίγο λίγο στη σιωπή

Η σκέψη κομμάτια αταίριαστα
να φέρνουν και να διώχνουν τη σιωπή

και η σιωπηλή ματιά
βαθιά και απλωμένη
να εκτρέφεται μια αναμονή


©Μανώλης Μεσσήνης