Θυσία


Σ’εσένα ψυχή μου
πρόσφερα θυσία το φλεγόμενό μου πνεύμα
Σ’εσένα και τους θρήνους μου ακέραιους
κι εσύ γι’ανταμοιβή
με πάθη με στεφάνωσες·
για των ματιών σου την ευδαιμονία,
ως ύστατο εγκώμιο


© Μανώλης Μεσσήνης